Slopen

Van eenvoudig muurtje tot een trappenhuis of loods, wij kunnen het voor u slopen. Met sloophamers en luchthamers klaart Portier Betonboringen de opdracht. Uiteraard kunnen we er ook voor zorgen dat al het puin wordt afgevoerd.

Renovatiesloop

Slopen van een woning of andere bebouwingen, met of zonder betonboren, in een omgeving waar ook mensen werken en wonen. Dat impliceert flexibel kunnen werken, een goede omgang met de buurt/bewoners, een goed inlevingsvermogen en constant schoon werken. Portier Betonboringen is gespecialiseerd in renovatiesloop. Dit betekent dat wij al het bovenstaande voor u kunnen realiseren.

Toepassingen :

  • Verwijderen van muren en vloeren
  • Verwijderen voorgevels
  • Verwijderen cement dekvloeren
  • Renovatie projecten

Hakwerk meander, hakwerk luchthamer, compressor     Sloopwerk met luchthamer